Na základe overenia informácie o prerušení dodávky elektrickej energie vám oznamujem, že v pondelok, 20.09.2021 bude v Základnej škole vo Hvozdnici riadne vyučovanie.

Vzhľadom na zvýšenú chorobnosť detí v Materskej škole pri základnej škole vo Hvozdnici na základe rozhodnutia RÚVZ v Žiline, bude prevádzka materskej školy prerušená v dňoch 17.09.2021 až 24.09.2021 vrátane.

Prevádzka meterskej školy bude obnovená v pondelok, 27.09.2021.

 

Milí rodičia!

Dni voľna sú nenávratne preč. Zajtra sa začína nový školský rok. Nič už nie je také, ako bolo pred tým. Nový školský rok prináša so sebou niektoré zmeny v organizácii vyučovania, nové pravidlá, nové nariadenia, nové odporúčania. Je ich mnoho. Niektoré sú jednoznačné a nemenné, niektorým celkom nerozumieme, iné nechápeme. Prichádzajú z rôznych zdrojov. Televízia, rozhlas, internet, sociálne siete, susedia, kamaráti, známi... Budeme sa snažiť oboznamovať vás s nimi včas a zrozumiteľne, aby sme predišli prípadným nezhodám, nejasnostiam, prípadne konfliktom. Tie najdôležitejšie pre začiatok roka sa pokúsim zhrnúť do niekoľkých zrozumiteľných bodov.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

 1. Vyučovanie v základnej škole začína vo štvrtok, 02. septembra o 07:30 hodine pred budovou školy.
 2. Do školy musia prísť žiaci s rúškom, nakoľko toto nariadenie stále platí na území SR.
 3. Vstup do školy bude 02.09.2021 umožnený len rodičom žiakov prvého ročníka za dodržania všetkých bezpečnostných a najmä hygienických opatrení. Od 03.09.2021 bude vstup všetkých rodičov obmedzený na základe platných predpisov a nariadení.
 4. Žiaci zo školy prinesú domov niekoľko tlačív, ktoré bude potrebné prečítať a podpísať.
 • Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti
 • Potvrdenie záujmu, prípadne nezáujmu o antigénové testy na domáce samotestovanie
 • Informovaný súhlas
 • Aktualizáciu údajov pre RIS (Rezortný informačný systém)
 • Aktualizáciu údajov pre EduPage
 • Potvrdenie o návšteve školy
 • Prihlášku do Školského klubu detí
 • Zistenie záujmu o stravovanie
 • Školský rozvrh
 • List rodičom

Na každom tlačive bude viditeľne a zrozumiteľne uvedené, ako s nim bude nutné naložiť. Niektoré bude treba prečítať, podpísať a vrátiť do školy, niektoré ostanú doma pre vašu potrebu.

 1. Vyučovanie v škole bude prebiehať nasledovne:
 • 02.09.2021 (štvrtok)

– 07:30 – zahájenie školského roka pred budovou školy

– 8:00 – 08:50 – informácie v triedach

– 08:55 – koniec prvého vyučovacieho dňa

– 09:00 – DOBROVOĽNÁ Sv. omša v sprievode rodičov

– Školský klub ešte nebude v prevádzke (ŠKD)

 • 03.09.2021 (piatok)

– 07:30 – začiatok vyučovania

– 09:30 – koniec  vyučovania pre 1. ročník

– 09:30 – 11:10 – Školský klub pre prvákov

– 11:10 – koniec vyučovania pre 2., 3., a 4. ročník

– 11:10 – 16:00 - začiatok prevádzky školského klubu

 • 06.09.2021 (pondelok)08.09.2021 (streda)

– 09:30 – koniec  vyučovania pre 1. ročník

– 09:30 – 11:10 – Školský klub pre prvákov

– 11:10 – koniec vyučovania pre 2., 3., a 4. ročník

– 11:10 – 16:00 ŠKD

 • 09.09.2021 (štvrtok)10.09.2021 (piatok)

– 11:10 – koniec  vyučovania pre všetky ročníky

– 11:10 – 16:00 ŠKD

 • Od 13.09.2021 (pondelok)

– riadne vyučovanie podľa prideleného rozvrhu

 • 20.09.2020 (pondelok) na základe oznámenia o prerušení dodávky el. energie bude prevádzka prerušená
 1. Žiak v prvý deň príde do školy s akoukoľvek taškou, aby sa mu zverené tlačivá cestou domov nerozutekali.

MATERSKÁ ŠKOLA

 1. Vyučovanie v materskej škole začína vo štvrtok, 02. septembra od 06:30 hod.
 2. Žiaci materskej školy nemusia mať rúško.
 3. Vstup do školy bude umožnený len jednej sprevádzajúcej osobe žiaka materskej školy za dodržania všetkých bezpečnostných a najmä hygienických opatrení.
 4. Žiaci zo školy prinesú domov niekoľko tlačív, ktoré bude potrebné prečítať a podpísať.
 • Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti
 • Informovaný súhlas
 • Aktualizáciu údajov pre RIS (Rezortný informačný systém)
 • Aktualizáciu údajov pre EduPage
 • Potvrdenie o návšteve školy
 • List rodičom

Na každom tlačive bude viditeľne a zrozumiteľne uvedené, ako s nim bude nutné naložiť. Niektoré bude treba prečítať, podpísať a vrátiť do školy, niektoré ostanú doma pre vašu potrebu.

 1. Vyučovanie v materskej škole bude prebiehať podľa pokynov pani učiteliek MŠ.

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

Riadna prevádzka školského klubu detí začne 03.09.2021 (piatok), denne od konca poslednej vyučovacej hodiny do 16:00.

Prípadné ďalšie otázky a nejasnosti rád zodpoviem osobne, prípadne mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ministerstvo školstva SR vydalo k začiatku školského roka v súvislosti so školským semafórom niekoľko dokumentov. Môžete si ich stiahnuť a prečítať. Nie je potrebné ich tlačiť. Všetky potrebné tlačivá si prinesie vaše dieťa v prvý deň školského vyučovania domov v tlačenej podobe aj s presnými inštrukciami ako s daným tlačivom naklať.

Odovzdávací protokol

Distribúcia testov

Vyhlásenie návštevníka

Vyhlásenie o bezpríznakovosti

Sprievodca pre samotestovanie

Usmernenie k preberaniu testov

Návod

NÁVODY BEZKRIEDY

Milí rodičia, milé deti!

Dva mesiace prázdnin sú nenávratne preč a nás čaká nový školský rok 2020/2021. No nebude iba nový, bude aj iný, ako boli tie predošlé. Najmä kvôli vírusu COVID-19. Po skúsenostiach z predchádzajúcich mesiacov nikto nevie predpokladať, ako sa bude situácia vyvíjať, no každý z nás môže prispieť k tomu, aby sme to spoločne zvládli. Zodpovednosť pri dodržiavaní nariadení a predpisov nám dáva šancu a nádej na návrat ku všetkému, čo nám vírus zobral.

Niektoré opatrenia v súvislosti so šírením vírusu sú iba odporúčané. Je teda na každom z nás, aby sme sa slobodne a zodpovedne rozhodli, či ich budeme akceptovať, alebo nie. Čo platilo včera, dnes už neplatí a aj zajtrajšok bude iní, ako je dnešný deň. Budem sa teda aj ja snažiť informovať vás o nových usmerneniach, odporúčaniach, o situácii v našej škole.

Informácie ohľadne začiatku školského roka sa na nás rinú z každej strany. Z rádia, telky, internetu či časopisov, od brata, sestry, rodičov a kamarátov, z ministerstva školstva. Je ich mnoho a obsiahnuť ich všetky je nesmierne ťažké, preto sa pokúsim oboznamovať vás s nimi postupne a hlavne zrozumiteľne.

 

MATERSKÁ ŠKOLA

Začiatok prevádzky materskej školy je 2. septembra 2020 o 06,30 hod. Príchod detí do škôlky musíte stihnúť do 07,45 hod.  Po tomto čase bude škola uzamknutá. Kto bude dnu, ešte ho pustíme von, no dnu už neprekĺzne ani myš.

Čo škôlkar potrebuje prvý deň v škôlke?

 • papučky
 • pyžamo (ak bude spávať)
 • dve rúška zabalené v hygienickom obale (mikroténový alebo igelitový sáčok)
 • nový škôlkar musí mať potvrdenie od lekára, že môže chodiť do škôlky. Potvrdenie vydáva lekár na vlastnom tlačive
 • dobrú náladu

Aké materiály dostane rodič v škôlke od pani učiteľky?

 • vyhlásenie o bezinfekčnosti a zdravotný dotazník pred nástupom dieťaťa do škôlky (vyplnený uloží na označené miesto na dolnej chodbe hneď ráno, 02.09.2020)
 • aktualizačný list (údaje, ktorými disponuje škola je potrebné skontrolovať, opraviť, aktualizovať a najneskôr do piatku 04.09.2020 priniesť do školy a uložiť na označené miesto na dolnej chodbe)
 • materiály k voľbe členov rady školy (vyplnené a podpísané najneskôr do piatku 04.09.2020 priniesť do školy a uložiť na označené miesto na dolnej chodbe)
 • manuál (postup) registrácie a prihlásenia dieťaťa na portál BezKriedy, ktorý bude využívaný na komunikáciu medzi rodičmi a školou

Ako vojde škôlkar s rodičom (sprievodcom) do školy?

 • pred vstupom si vydezinfikujú ruky
 • dieťa vstupuje bez rúška
 • rodič vstupuje s rúškom

Stravovanie detí v materskej škole v prvý deň je zabezpečené podľa informácií v prihláškach do MŠ. Je potrebné to spresniť s pani školníčkou Vršanskou. Viac informácií sa dozviete z už zverejnených materiálov na webovom sídle školy, prípadne od pani učiteliek v materskej škole.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

 • Zahájenie školského roka bude pred budovou Základnej školy s materskou školou Hvozdnica.
 • Začneme o 07,35. Žiaci 2., 3., a 4. ročníka sa sústredia okolo svojich triednych pani učiteliek.
 • Prváci spolu s rodičmi sa sústredia v blízkosti pani učiteľky Golierovej.
 • Najskôr si zaspievame, niečo si povieme, vydezinfikujeme si ruky a následne sa rozídeme do tried.
 • Žiaci 2., 3. a 4. ročníka pôjdu do tried postupne na pokyn triednych učiteliek bez sprievodu rodičov.
 • Žiaka 1. ročníka môže do budovy sprevádzať jeden rodič, prípadne iný člen rodiny, odvážni prváci môžu ísť aj sami.

Čo si musí a nemusí priniesť žiak do školy 2. septembra 2020?

 • dve rúška, zabalené v hygienickom balení musí mať každý žiak. O ich nosení budú žiaci poučení triednymi učiteľkami
 • prvý deň sa v škole nebudeme prezúvať, takže prezúvky nie sú potrebné. Ak si ich dieťa donesie, môže si ich nechať na obvyklom mieste

Čo dieťa prinesie 02. septembra 2020 zo školy rodičom?

 • vyhlásenie o bezinfekčnosti a zdravotný dotazník pred nástupom dieťaťa do školy (vyplnený uloží na označené miesto na dolnej chodbe v stredu ráno, 03.09.2020)
 • aktualizačný list (údaje, ktorými disponuje škola je potrebné skontrolovať, opraviť, aktualizovať a najneskôr do piatku 04.09.2020 priniesť do školy a uložiť na označené miesto na dolnej chodbe)
 • materiály k voľbe členov rady školy (vyplnené a podpísané najneskôr do piatku 04.09.2020 priniesť do školy a uložiť na označené miesto na dolnej chodbe)
 • predbežná prihláška na stravu, pokiaľ bude chodiť na obedy. V prihláške bude potrebné uviesť aj presný deň, odkedy bude dieťa chodiť na obedy. Ak sa bude dieťa stravovať už od 03. septembra 2020, musí to nahlásiť prvý deň triednej učiteľke. Vyplnenú a podpísanú prihlášku prinesie v stredu, 03.09.2020 a ráno ju uloží na označené miesto na dolnej chodbe.
 • prihláška do Školského klubu detí pri ZŠ s MŠ Hvozdnica, pokiaľ bude dieťa školský klub navštevovať. Vyplnenú a podpísanú prihlášku prinesie v stredu, 03.09.2020 a ráno ju uloží na označené miesto na dolnej chodbe.
 • manuál (postup) registrácie a prihlásenia dieťaťa na portál BezKriedy, ktorý bude využívaný na komunikáciu medzi rodičmi a školou.

!!! Vstup do školy: 02.09.2020 rúško pre deti nie je povinné, ostatné dni podľa pokynov triednej učiteľky.

!!! Rodičia prvákov vstupujú do školy s rúškom.

 

ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA od 02.09.2020

MATERSKÁ ŠKOLA: nástup do škôlky od 06,30 hod. do 07,45 hod. Koniec prevádzky 15,30 hod.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA: príchod do školy od 07,00 hod. do 07,25 hod.

 • 09.2020 – streda 07,35 – zahájenie školského roka, prevzatie dokumentov od triednych učiteliek, pokyny pre ďalší školský deň, informácia o stravovaní, ŠKD, poučenie o bezpečnom a zodpovednom správaní počas školského roka, predpokladané ukončenie vyučovania 09,00 hod.
 • 09.2020 – štvrtok – príchod do školy od 07,00 hod. do 07,25 hod.

                prváci  – 07,35 – 09,30 podľa pokynov triednej učiteľky

                druháci, tretiaci, štvrtáci – 07,35 – 11,10 podľa rozvrhu hodín

 • 09.2020 – piatok – príchod do školy od 07,00 hod. do 07,25 hod.

                prváci  – 07,35 – 09,30 podľa pokynov triednej učiteľky

               druháci, tretiaci, štvrtáci – 07,35 – 11,10 podľa rozvrhu hodín

 • od 07.09.2020 – pondelok – príchod do školy od 07,00 hod. do 07,25 hod.

               prváci, druháci, tretiaci, štvrtáci – podľa rozvrhu hodín

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ:

02.09.2020 – streda – školský klub nebude v prevádzke

03.09.2020 – štvrtok – od 09,30hod. do 15,30 hod.

04.09.2020 – piatok – od 09,30 hod. do 15,30 hod.

od 07.09.2020 – pondelok – denne od 11,10 do 15,30 hod.

Poplatky za ŠKD sú 5,00 eur na jedno dieťa na mesiac. Preplatky z minulého roka budú deťom vrátené, prípadne zaúčtované ako úhrada v tomto školskom roku.

Ďalšie potrebné informácie sa dozviete prostredníctvom webovej stránky školy www.zshvozdnica.sk, priamo od triednych učiteliek, prostredníctvom portálu BezKriedy. Prípadné otázky môžete posielať mailom nonstop na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. , SMS nonstop na 0911 579 012, telefonicky v pracovné dni od 07,00 hod. do 16,00 hod. na 0911 579 012.

riaditeľ školy