Kontaktné údaje:

Názov: Základná škola s materskou školou Hvozdnica
Adresa:

Hvozdnica č. 66

013 55 ŠTIAVNIK

Telefón ZŠ
041 557 90 12        mobil: 0911 579 012
Telefón MŠ

041 557 90 04        mobil: 0911 579 012

E-mail: skola(at)zshvozdnica.sk
   
 Riaditeľ:  Mgr. Anton Gabriel   (anton.gabriel(at)zshvozdnica.sk)*
Zástupkyňa pre MŠ: Anna Nichtová
 Zamestnanci ZŠ: PaedDr. Monika Halušková - učiteľka
  Mgr. Renáta Golierová - učiteľka
  Mgr. Helena Kremeňová - učiteľka
  Mgr. Margita Masiariková- učiteľka
  Jana Čupcová - školníčka
 Zamestnanci MŠ: Katarína Krajčiová - učiteľka 
  Mgr. Mária Cedzová - učiteľka
  Mária Vršanská - školníčka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) v e-mailových adresách je kvôli bezpečnosti znak @ nahradený znakmi (at)

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2606.456784823208!2d18.48724271547441!3d49.21086368377801!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x47146224918f8253%3A0xbf5334bb70b562f0!2sHvozdnica+66%2C+013+56+Hvozdnica!5e0!3m2!1ssk!2ssk!4v1501177610771" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>