V prílohe je uverejnený Organizačný poriadok ZŠ s MŠ Hvozdnica

V prílohe je uverejnený Školský poriadok ZŠ s MŠ Hvozdnica

V prílohe je uverejnený Prevádzkový poriadok ZŠ s MŠ Hvozdnica

V prílohe je uverejnený Plán vnútroškolskej kontroly na šk. rok 2018/2019

V prílohe je uverejnený Plán kontinuálneho vzdelávania na školský rok 2018/2019

V prílohe je uverejnený Prevádzkový poriadok telocvične