Nový informačný portál UCIMENADIALKU funguje

NOVÉ INFORMÁCIE

Milí rodičia!

Milí rodičia a deti!

V časti Domáce úlohy ste istotne objavili odkazy na jednotlivé triedy. Dnes pribudol odkaz Učíme sa doma. Je to niekoľko zaujímavých odkazov na internetové stránky, ktoré ponúkajú materiál využiteľný na domáce vzdelávanie. Keď sme už doma a veľa času strávime pri počítači, nech to nie je iba nezmyselná klikanie.

USMERNENIE MINISTERKY ŠKOLSTVA

Vážení rodičia!

Všetko o koronavíruse už bolo napísané. Stačí kliknúť na správny link a informácie sa k vám dostanú veľmi rýchlo v závislosti na rýchlosti vášho pripojenia na internet. Uvádzam niekoľko užitočných prepojení, ktoré poskytujú dostatok informácií, ktoré je v súčasnej situácii dobré vedieť, aby sme mohli na situáciu primerane, včas a bez vyvolávania paniky reagovať.

V dňoch 10.02. - 14.02. 2020 absolvovali žiaci našej školy plavecký výcvik. Plavecký výcvik sa odohrával pod dozorom tímu profesionálnych tréneriek plávania v priestoroch krytej plavárne MŠK Púchov. Jednalo sa o vynikajúco organizovaný a uskutočnený výcvik, počas ktorého boli žiaci rozdelení do troch skupín podľa stupňa zručnosti v plávaní. Hravou formou sa zoznamovali s vodným prostredím, s technikou plávania, s bezpečnosťou počas pohybu v bazéne. Hlavný dôraz kládli trénerky na individuálny prístup, zohľadňujúci fyzickú zdatnosť, návyky na pohyb vo vodnom prostredí a na individuálne požiadavky žiaka. Plavecký výcvik mal úspech, žiaci z neho mali radosť a dúfame, že naň budú dlho v dobrom spomínať.

  

Alfbook 7 

 

Počas prvého školského polroka sa naša škola zapojila do zaujímavej súťaže so vzdelávacím programom Alfbook - Alfiáda - inšpiratívne súťaže pre deti školy. Základnou úlohou bolo vyriešeť čo najviac internetových vzdelávacích testov z rôznych vzdelávacích oblastí (slovenský jazyk, matematika, anglický jazyk, prvouka, prírodoveda...) a zapojiť do súťaže čo najviac detí. Súťažilo sa v dvoch kategóriách - škola a trieda. Prvé kolo súťaže trvalo do 31. 01. 2020 a hlavnou cenou pre víťaznú školu bola interaktívna tabuľa a pre víťaznú triedu tričká, šiltovky a perá s logom Alfbooku. Naše deti sa do tejto súťaže pustili naozaj s veľkou silou, pretože sa rozhodli vyhrať interaktívnu tabuľu pre školský klub. A naozaj sa im to aj podarilo. Zo všetkých, viac ako 100 zapojených škôl, skončila ZŠ vo Hvozdnici ako prvá s obrovkým náskokom. 

Ale to nie je všetko. Naši šikovní tretiaci pod vedením  pani učiteľky Moniky Haluškovej, a samozrejme aj s podporou rodičov, dosiahli neuveriteľný výsledok. V boji viac ako 700 tried sa im podarilo prebojovať sa na krásne prvé miesto a udržať si ho až do konca. A verte - bol to veľký boj. Veľká gratulácia!!!! Bojovali a súťažili aj ostatné triedy a dosiahli tiež krásne výsledky. Naši štvrtáci si vybojovali 4. miesto a v tesne za nimi na 5. mieste skončili naši druháci. Veľkú bojovnosť ukázali aj prváci. Všetkým srdečne gratulujeme a ďakujeme za ich neuveriteľnú bojovnosť, vytrvalosť, húževnatosť, a samozrejme aj za ich vedomosti, ktoré museli v testoch preukázať.

Vďaka samozrejme patrí aj vedeniu školy - pánovi riaditeľovi, vďaka ktorému sme sa do súťaže mohli zapojiť.

Alfbook 10

Viac fotiek nájdete tu: