vodný obrázokV mrazivé utorkové ráno 04. 12. 2018 zavítal do našej školy a škôlky hosť. Bol to deťmi dlho očakávaný Mikuláš aj so svojimi pomocníkmi – dobrým anjelikom a neposlušným huncútom čertíkom.

Najskôr nám Mikuláš spolu s pomocníkmi zahrali krásne zimné divadielko, ktoré potešilo ako najmenších škôlkarov, tak aj najstarších štvrtákov. Po krásnom divadelnom predstavení Mikuláš navštívil každú triedu, v ktorej sa pozdravil s deťmi, rozdal im sladké darčeky a deti mu ako poďakovanie či už zarecitovali básničku, alebo zaspievali peknú pesničku.  

Na ďalšie stretnutie s Mikulášom sa budeme tešiť opäť o rok, ale teraz sa už netrpezlivo pripravujeme na príchod Vianoc.

A tu si môžete pozrieť pár fotiek:

Záchranárik 10Žiaci štvrtého ročníka sa zapojili do výtvarnej súťaže Záchranárik spojenej s medzinárodným záchranným systémom 112. Do súťaže sa zapojili všetky deti. Tento rok bola vyhlásená téma: „ Aj ja môžem byť záchranárom.“

Každé dieťa si túto tému zobrazilo podľa seba a akou chcelo technikou. Niektorí kreslili, maľovali, iní vytvorili spoločnými silami trixeso s telefónnymi číslami záchranných zložiek a čísla 112 a niektorí vytvorili dokonca knižku s obrázkami a textom či leporelo.

Dostalo sa nám veľkej pocty, keď pri našej vôbec prvej účasti v tejto súťaži, sa našim žiakom podarilo uspieť vo veľmi silnej konkurencii materských škôl, základných škôl – 1. stupeň, 2. stupeň a špeciálnych škôl nášho okresu.

pondelok 03. 12. 2018 sme sa spolu s víťazkou a najaktívnejšími žiakmi tejto výtvarnej súťaže zúčastnili odovzdávanie cien, ktoré sa uskutočnilo v areáli Zámku v Bytči. Tu všetkých zúčastnených súťažiacich čakalo bohaté občerstvenie a samozrejme krásne ceny.

A kto sa stal víťazom kategórie základných škôl – 1. stupeň??

Lenka Cedzová  v spolupráci s Jurajom Panáčom za vytvorenie knižného príbehu so záchranárskou témou a pochvalu tiež získali Samuel Pjontek v spolupráci s Adelkou Prašnickou za nápadité trixeso.

Gratulujeme...

Záchranárik 38

Záchranárik 29

 V procese vyučovania sa žiaci učia rôznymi spôsobmi. Naši druháci a štvrtáci si minulý týždeň vyskúšali     učenie  prostredníctvom projektov.

Projekty 9 Žiaci druhého ročníka sa učia čas, a tak si mohli vyskúšať meranie času prostredníctvom presýpacích hodín.   Niektorí žiaci využili pri výrobe hodín soľ či detskú krupicu, iní zas nastrúhanú kriedu, mak, kurkumu či múku.   Na hodine sme si spoločne odmerali aj čas, za ktorý sa vyrobené presýpacie hodiny „presypú“ z jednej   polovice do druhej – tento čas bol rôzny, od 17 sekúnd až po 21 minút aj 56 sekúnd. Deti sa zo svojich   projektov veľmi tešili, sledovali hodiny svojich spolužiakov a spoločnými silami sme prišli na to, že čas plynie   stále, aj keď sa naše presýpacie hodiny občas zasekli a museli sme im trošku pomôcť.

Deťom a hlavne rodičom ďakujem za pomoc pri tvorení naozaj nádherných presýpacích hodín.

 

Projekty 6 Žiaci štvrtého ročníka skúmali záhady vesmíru a Slnečnej sústavy. Spoločnými silami a prepojením   medzipredmetových vzťahov sa nám podarilo vytvoriť maketu Slnečnej sústavy s planétami, Slnkom, Mesiacom,   obežnými dráhami aj raketami, z ktorých žiaci vesmír pozorovali. Počas hodín sme si vesmír priblížili aj       prostredníctvom solarscope systemu, v ktorom sme sa na niektoré planéty a ich štruktúru pozreli naozaj zblízka.

 Slnečná sústava zdobí priestory našej školskej chodby a prináša poznatky aj ostatným žiakom či rodičom. 

 

 

A tu je niekoľko fotiek

V piatok, 23. novembra, navštívili prváci výstavu Lesné zvieratstvo našich hôr v Sobášnom paláci v Bytči. Zoznámili sa tu s viacerými druhmi zvierat, ktoré môžme stretnúť na prechádzke v lese. Okrem toho, že sa deti dozvedeli množstvo zaujímavostí, mali možnosť sa k vystaveným zvieratám aj priblížiť a pohladiť ich. V rámci výstavy sme si pozreli aj náučnú rozprávku o medveďovi lesnom a priestory i stálu expozíciu Sobášneho paláca. A keď sme už navštívili Bytču, nesmeli sme si nechať újsť ani návštevu Bytčianského zámku, nazrieť do studne s drakom, či kŕmenie kačíc na námestí. Samozrejme, zostal nám čas aj na zábavu na detskom ihrisku :). Fotky z celej exkurzie si môžte pozrieť tu.

Lesne zvierata a my

 

V krásne jesenné slnečné dopoludnie pondelok 12. 11. 2018 sa v telocvični našej školy konalo náučné divadelné predstavenie divadla

Slniečko s názvom Smeti patria do koša. Detičky zo škôlky a všetci naši žiaci sa prostredníctvom piesní a náučných príbehov z úst bábok dozvedeli, ako správne triediť (separovať) odpad z nášho každodenného života, do ktorého farebného kontajnera patria dané odpadky. Zistili, že máme šesť farebných kontajnerov – žltý, zelený, červený, modrý, oranžový a hnedý.

Veríme, že aj vďaka tomuto krásnemu divadelnému predstaveniu, budeme vedieť naše odpadky správne triediť, a hlavne, budeme vedieť, že odpadky patria do koša a nie do prírody.

Fotky z pekného divadielka nájdete TU

Dňa 18.10. 2018 sa žiaci druhého a štvrtého ročníka zúčastnili krásnej a poučnej návštevy u rodiny Janechovcov v Považskej Teplej.

Pán Ladislav Janech s manželkou majú záľubu v zberaní vecí z našej histórie. U nich v dome v podkroví sme obdivovali v 4 izbách fosílie zo štvrtohôr, lebku avarskej ženy či kosti tigra šabľozubého. Objavili sme bibliu z roku 1780 (približne), staré hospodárske náradie, rôzne domáce potreby, kolovrátky, jarmá, ale aj nádherný kostolný zvon, ktorým sme si vyskúšali aj zazvoniť. 

Bolo to krásne popoludnie, ktoré nás zoznámilo nielen s mnohými predmetmi z našej minulosti, ale aj s ochotnými a milými manželmi Janechovcami, ktorým ďakujeme za možnosť ich navštíviť.

V piatok 19. októbra 2018 sme mali v našej škole koncert s pani Martou Pažickou. Predviedla nám pekné divadielko O troch zakliatych kniežatách. Hercami boli aj deti našej školy. Vypočuli sme si  krásne skladby z obdobia Romantizmu a dokonca sme si zaspievali uspávanku Spi dieťatko a pieseň Tancuj, tancuj. Už teraz sa tešíme na ďalší koncert pani Marty. :)

Dňa 13. septembra 2018   sa žiaci našej školy zúčastnili Cvičenia v prírode. Najskôr sme sa všetci dostavili na určené stanoviská, kde sme mali športové hry. Počas presunu na stanoviská deti pozorovali jesennú prírodu. Počasie sme mali veľmi pekné a slniečko nám všetkým dodalo veľa energie. Super bol koniec cvičenia. Na školskom dvore nás čakal pán riaditeľ, ktorý nám založil úžasné ohnisko. Všetci sme opekali prinesené dobroty, ktoré nám doma pripravili naši rodičia. Tešíme sa na ďalšie cvičenie!! :) 

Dňa 13 septembra sme navštívili Letisko Žilina v Dolnom Hričove. Bola to veľmi zaujímavá exkurzia. Ďakujeme pani Ing. Zdenke Pištíkovej za peknú prednášku a prevedenie po letisku. Veľa sme sa dozvedeli o práci, ktorú vykonávajú pracovníci letiska. Krásny zážitok bol pre nás, že sme boli aj v lietadle. Dokonca sme sedeli v kabíne pre pilotov. Už budeme vedieť, ako sa máme správať na letisku a v lietadle, keď naozaj poletíme.