V dňoch 10.02. - 14.02. 2020 absolvovali žiaci našej školy plavecký výcvik. Plavecký výcvik sa odohrával pod dozorom tímu profesionálnych tréneriek plávania v priestoroch krytej plavárne MŠK Púchov. Jednalo sa o vynikajúco organizovaný a uskutočnený výcvik, počas ktorého boli žiaci rozdelení do troch skupín podľa stupňa zručnosti v plávaní. Hravou formou sa zoznamovali s vodným prostredím, s technikou plávania, s bezpečnosťou počas pohybu v bazéne. Hlavný dôraz kládli trénerky na individuálny prístup, zohľadňujúci fyzickú zdatnosť, návyky na pohyb vo vodnom prostredí a na individuálne požiadavky žiaka. Plavecký výcvik mal úspech, žiaci z neho mali radosť a dúfame, že naň budú dlho v dobrom spomínať.