Alfbook 7 

 

Počas prvého školského polroka sa naša škola zapojila do zaujímavej súťaže so vzdelávacím programom Alfbook - Alfiáda - inšpiratívne súťaže pre deti školy. Základnou úlohou bolo vyriešeť čo najviac internetových vzdelávacích testov z rôznych vzdelávacích oblastí (slovenský jazyk, matematika, anglický jazyk, prvouka, prírodoveda...) a zapojiť do súťaže čo najviac detí. Súťažilo sa v dvoch kategóriách - škola a trieda. Prvé kolo súťaže trvalo do 31. 01. 2020 a hlavnou cenou pre víťaznú školu bola interaktívna tabuľa a pre víťaznú triedu tričká, šiltovky a perá s logom Alfbooku. Naše deti sa do tejto súťaže pustili naozaj s veľkou silou, pretože sa rozhodli vyhrať interaktívnu tabuľu pre školský klub. A naozaj sa im to aj podarilo. Zo všetkých, viac ako 100 zapojených škôl, skončila ZŠ vo Hvozdnici ako prvá s obrovkým náskokom. 

Ale to nie je všetko. Naši šikovní tretiaci pod vedením  pani učiteľky Moniky Haluškovej, a samozrejme aj s podporou rodičov, dosiahli neuveriteľný výsledok. V boji viac ako 700 tried sa im podarilo prebojovať sa na krásne prvé miesto a udržať si ho až do konca. A verte - bol to veľký boj. Veľká gratulácia!!!! Bojovali a súťažili aj ostatné triedy a dosiahli tiež krásne výsledky. Naši štvrtáci si vybojovali 4. miesto a v tesne za nimi na 5. mieste skončili naši druháci. Veľkú bojovnosť ukázali aj prváci. Všetkým srdečne gratulujeme a ďakujeme za ich neuveriteľnú bojovnosť, vytrvalosť, húževnatosť, a samozrejme aj za ich vedomosti, ktoré museli v testoch preukázať.

Vďaka samozrejme patrí aj vedeniu školy - pánovi riaditeľovi, vďaka ktorému sme sa do súťaže mohli zapojiť.

Alfbook 10

Viac fotiek nájdete tu: