Na hodine vlastivedy sme privítali pani Annu Cedzovú, ktorá nám prišla porozprávať o svojom detstve a dospelosti. Veľmi pútavo nám porozprávala, ako to bolo v časoch, keď chodila ona do školy a ako pomáhala doma rodičom. Priniesla nám ukázať aj veľmi vzácne fotografie. Všetkých nás jej rozprávanie zaujalo a deti dokonca pani  Annu vyskúšali násobilku a vybrané slová. Hoci má pani Anna dosť rokov, vedomosti má výborné. Takto mohli deti vidieť, že sa neučia iba pre známky, ale vedomosti získané v škole, dokážu uplatniť v bežnom živote.

Touto cestou ďakujeme pani Anne, že si našla čas a prišla nám porozprávať zaujímavé príhody o živote v minulosti, ktoré si v dnešnej dobe už nevieme ani predstaviť.     

  Klik na fotky!!