IMG 20191205 093941Učivo prírodovedy v štvrtom ročníku nie je vždy len teoretické. Spoločne sme sa dozvedeli niečo nové o jednoduchých strojoch - páke, kladke, naklonenej rovine, ozubenom kolese - nielen z teoretickej stránky, ale pomocou projektov sme sa pokúsili tieto jednoduché stroje si  zostaviť a odskúšať aj v praxi. Zostavili sme si kladku pomocou špagátu, štipcov, pohyblivého kolieska a plastovej fľaše, vyskúšali fungovanie páky pri vyberaní klincov z dreva či lúskaní orechov a rozobrali starý budík, aby sme zistili, ako fungujú ozubené kolieska. Učenie môže byť sprístupnené aj takouto praktickou formou. Verím, že si žiaci tieto poznatky lepšie zapamätajú a budú ich využívať aj v bežnom, každodennom živote, na zjednodušenie svojej práce.

A tu si môžete ich projekty aj pozrieť: