advent 4   

Advent je svätých tajov doba,

    advent je doba čakania.

    Keď odchádza a mizne zloba,

    advent je doba pokánia.

    Na oltári už svieca svieti

    a spieva pieseň detský chór.

    Úprimná túžba vieru vznieti -

    lásky je plný duše dvor. 

 

 

Aj my v škole sa už pomaličky chystáme na Vianoce. Triedy sme si krásne vyzdobili vianočnými stromčekmi, na katedrách svietia sviece adventných vencov. Naše srdiečka sa už chvejú očakávaním. Poctivo sa pripravujeme aj na vianočnú besiedku, aby sme všetkým ukázali, ako sa tešíme na Vianoce, Ježiškov príchod.

advent 1     advent 3

                         advent 2

 

              advent 5