Dňa 19.novembra o 10:00 hod. sa konala v našej škole Bubnovačka 2019, ktorá mala upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím. Myšlienka tohto podujatia ,,Aby bolo deti lepšie počuť“ zaznieva v hlasnom rytme bubnov, pretože ticho deti pred násilím neochráni. Všetky deti z našej školy, pani učiteľky a pán riaditeľ túto akciu podporili. Po úvodných slovách pána riaditeľa sme vyjadrili podporu všetkým deťom hlasným bubnovanim, búchaním a dupaním. Všetci máme dobrý pocit, že sme podporili dobrú vec.