Mesiac apríl je krásny jarný mesiac s množstvom zaujímavých významných i medzinárodných dní. Okrem oslavovania sviatkov Veľkej Noci si v tomto mesiaci pripomíname aj deň našej planéty - Deň Zeme. V tento deň by sme sa mali zamyslieť nad tým, aká naša Zem je, ako ju ochraňujeme, ako jej pomáhame, ale tiež akou mierou prispievame k jej znečisťovaniu a znehodnocovaniu. 

Aj my v škole sme si tento Deň Zeme pripomenuli. Počas vyučovania sme sa porozprávali o našom vzťahu k Zemi, ako môžeme my prispieť k tomu, aby sme Zem chránili a neznečisťovali ju. V našej obci sa konalo aj upratovanie, ku ktorému sme sa zapojili aj my. Každá trieda s pani učiteľkou si určila istú časť obce a spoločnými silami sme sa pustili do zberania odpadkov a nečistôt v okolí. 

Veríme, že aj takýmto spôsobom sme prispeli ku skrášleniu nášho okolia, že deti si zapamätajú, že smeti patria do koša, pretože sa im upratané prostredie páčilo viac, ako to znečistené. Pri príležitosti Dňa Zeme nám dokonca prialo i počasie. Slniečko sa na nás usmievalo a my sme mali úsmev na tvári.