DEŇ ZEME 2022Deň 22. apríl je už tradičný ako DEŇ ZEME. Máme radi našu planétu Zem, našu krajinu, prostredie v ktorom žijeme, a preto nám leží na srdci čistota a poriadok nášho okolia.

Naše detičky si pripomenuli tento DEŇ ZEME výtvarným a pracovným stvárnením prírody, poukázali na nebezpečenstvo znečistenia prírody a dôležitosť starostlivosti o našu Zem. Lienky kreslili, rozprávali sa o prírode, sadili semienka a zbierali odpadky.

Cieľom nášho podujatia bolo rozvíjať environmentálne povedomie detí tvorivým a hravým spôsobom, chrániť prírodu a starať sa o ňu, a tak zveľaďovať životné prostredie. FOTO