MORENAV utorok, 29.3.2022 sa detičky z našej LIENKOVEJ TRIEDY rozlúčili so zimou jedným z najstarších slovanských zvykov - vynášaním Moreny. Aj takto sme dali zime definitívne najavo, že už chceme jar!

Detičky si vyrobili malé Moreny a pomáhali pani učiteľkám pri zhotovovaní slamenej figuríny - Moreny. Lienočky sa prezliekli do krojov a pripravili si pásmo ľudových piesni a riekaniek, ktorým sa rozlúčili so zimou a privítali prichádzajúcu jar. V jarnom sprievode ulicami Hvozdnice sme niesli Morenu, ktorá symbolizuje zimu. Na moste sme ju zapálili, hodili do vody a spoločne sa tešili na prichádzajúce dni plné slniečka, spevu vtáčikov a vône prvých kvetín.

FOTO