Vážení rodičia!

09.02.2022, o 07:00  hod bol nahlásený pozitívny výsledok domáceho AG samotestu na prítomnosť ochorenia KOVID u žiaka 3. A triedy, ktorý súčasne navštevuje aj ŠKD.

Týmto okamihom, na základe inštrukcií RÚVZ v Žiline ako aj v súlade s aktuálnym školským semaforom, vyhlasujem karanténu pre žiakov 3.A triedy a žiakov, ktorí boli 08.02.2022 (utorok) v ŠKD.

Karanténa pre žiakov 3.A a žiakov navštevujúcich ŠKD bude trvať 5 kalendárnych dní do 13.02.2022 (nedeľa) vrátane. 3.A trieda ako aj ŠKD obnovia svoju riadnu prevádzku v pondelok, 14.02.2022. Po karanténe sa môže žiak vrátiť do školy iba v takom prípade, ak neprejavuje žiadne príznaky spojené s ochorením KOVID (kašeľ, bolesť hrdla, soplík, zvýšená teplota...). Odporúčané, nie však povinné je aj absolvovanie akéhokoľvek testu na zistenie prítomnosti vírusu. O návrate pozitívne testovaného žiaka do školy rozhodne jeho ošetrujúci lekár.

Výnimka z karantény sa vzťahuje na žiaka, ktorý disponuje lekárskym potvrdením o zaočkovaní, prípadne lekárskym potvrdením o prekonaní ochorenia KOVID v období posledných 180 dní, no iba v tom prípade, že nemá žiadne príznaky spojené s ochorením KOVID (kašeľ, bolesť hrdla, soplík, zvýšená teplota). Ak teda vaše dieťa disponuje daným potvrdením, môže zajtra prísť do školy aj ŠKD.

Vyučovanie bude prebiehať v koordinácii s triednou učiteľkou.

10.02.2022, o 16:30  hod bol nahlásený pozitívny výsledok domáceho AG samotestu na prítomnosť ochorenia KOVID u žiaka 1. A triedy.

Týmto okamihom, na základe inštrukcií RÚVZ v Žiline ako aj v súlade s aktuálnym školským semaforom, vyhlasujem karanténu pre žiakov 1.A triedy.

Karanténa pre žiakov 1.A bude trvať 5 kalendárnych dní do 15.02.2022 (utorok) vrátane. 1.A trieda obnoví svoju riadnu prevádzku v stredu, 16.02.2022. Po karanténe sa môže žiak vrátiť do školy iba v takom prípade, ak neprejavuje žiadne príznaky spojené s ochorením KOVID (kašeľ, bolesť hrdla, soplík, zvýšená teplota...). Odporúčané, nie však povinné je aj absolvovanie akéhokoľvek testu na zistenie prítomnosti vírusu. O návrate pozitívne testovaného žiaka do školy rozhodne jeho ošetrujúci lekár.

Výnimka z karantény sa vzťahuje na žiaka, ktorý disponuje lekárskym potvrdením o zaočkovaní, prípadne lekárskym potvrdením o prekonaní ochorenia KOVID v období posledných 180 dní, no iba v tom prípade, že nemá žiadne príznaky spojené s ochorením KOVID (kašeľ, bolesť hrdla, soplík, zvýšená teplota). Ak teda vaše dieťa disponuje daným potvrdením, môže zajtra prísť do školy aj ŠKD.

Vyučovanie bude prebiehať v koordinácii s triednou učiteľkou.


Ďakujem za porozumenie!

Anton Gabriel