Vážení rodičia!

Dnes, 01.02.2022, o 19:08 hod bol nahlásený pozitívny výsledok domáceho AG samotestu na prítomnosť ochorenia KOVID u žiaka 2. A triedy, ktorý súčasne navštevuje aj ŠKD.

Týmto okamihom, na základe inštrukcií RÚVZ v Žiline ako aj v súlade s aktuálnym školským semaforom, vyhlasujem karanténu pre žiakov 2.A triedy a žiakov, ktorí boli 31.01.2022 (pondelok) v ŠKD.

Karanténa bude trvať 5 kalendárnych dní do 06.02.2022 (nedeľa) vrátane. 2.A trieda ako aj ŠKD obnovia svoju riadnu prevádzku v pondelok, 07.02.2022. Po karanténe sa môže žiak vrátiť do školy iba v takom prípade, ak neprejavuje žiadne príznaky spojené s ochorením KOVID (kašeľ, bolesť hrdla, soplík, zvýšená teplota...). Odporúčane, nie však povinné je aj absolvovanie akéhokoľvek testu na zistenie prítomnosti vírusu. O návrate pozitívne testovaného žiaka do školy rozhodne jeho ošetrujúci lekár.

Výnimka z karantény sa vzťahuje na žiaka, ktorý disponuje lekárskym potvrdením o zaočkovaní, prípadne lekárskym potvrdením o prekonaní ochorenia KOVID v období posledných 180 dní, no iba v tom prípade, že nemá žiadne príznaky spojené s ochorením KOVID (kašeľ, bolesť hrdla, soplík, zvýšená teplota). Ak teda vaše dieťa disponuje daným potvrdením, môže zajtra prísť do školy aj ŠKD.

Zajtrajší obed nie je možné odhlásiť. Móžete si ho prísť vyzdvihnúť v čase od 11:45 do 13:00 do priestorov šatne materskej školy, kde ho budete mať pripravený v jednorazovom potravinovom boxe. Obed na štvrtok bude odhlásený.

Ďakujem za porozumenie!

Anton Gabriel