Na základe overenia informácie o prerušení dodávky elektrickej energie vám oznamujem, že v pondelok, 20.09.2021 bude v Základnej škole vo Hvozdnici riadne vyučovanie.