Vzhľadom na zvýšenú chorobnosť detí v Materskej škole pri základnej škole vo Hvozdnici na základe rozhodnutia RÚVZ v Žiline, bude prevádzka materskej školy prerušená v dňoch 17.09.2021 až 24.09.2021 vrátane.

Prevádzka meterskej školy bude obnovená v pondelok, 27.09.2021.