Milí rodičia!

Dni voľna sú nenávratne preč. Zajtra sa začína nový školský rok. Nič už nie je také, ako bolo pred tým. Nový školský rok prináša so sebou niektoré zmeny v organizácii vyučovania, nové pravidlá, nové nariadenia, nové odporúčania. Je ich mnoho. Niektoré sú jednoznačné a nemenné, niektorým celkom nerozumieme, iné nechápeme. Prichádzajú z rôznych zdrojov. Televízia, rozhlas, internet, sociálne siete, susedia, kamaráti, známi... Budeme sa snažiť oboznamovať vás s nimi včas a zrozumiteľne, aby sme predišli prípadným nezhodám, nejasnostiam, prípadne konfliktom. Tie najdôležitejšie pre začiatok roka sa pokúsim zhrnúť do niekoľkých zrozumiteľných bodov.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

 1. Vyučovanie v základnej škole začína vo štvrtok, 02. septembra o 07:30 hodine pred budovou školy.
 2. Do školy musia prísť žiaci s rúškom, nakoľko toto nariadenie stále platí na území SR.
 3. Vstup do školy bude 02.09.2021 umožnený len rodičom žiakov prvého ročníka za dodržania všetkých bezpečnostných a najmä hygienických opatrení. Od 03.09.2021 bude vstup všetkých rodičov obmedzený na základe platných predpisov a nariadení.
 4. Žiaci zo školy prinesú domov niekoľko tlačív, ktoré bude potrebné prečítať a podpísať.
 • Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti
 • Potvrdenie záujmu, prípadne nezáujmu o antigénové testy na domáce samotestovanie
 • Informovaný súhlas
 • Aktualizáciu údajov pre RIS (Rezortný informačný systém)
 • Aktualizáciu údajov pre EduPage
 • Potvrdenie o návšteve školy
 • Prihlášku do Školského klubu detí
 • Zistenie záujmu o stravovanie
 • Školský rozvrh
 • List rodičom

Na každom tlačive bude viditeľne a zrozumiteľne uvedené, ako s nim bude nutné naložiť. Niektoré bude treba prečítať, podpísať a vrátiť do školy, niektoré ostanú doma pre vašu potrebu.

 1. Vyučovanie v škole bude prebiehať nasledovne:
 • 02.09.2021 (štvrtok)

– 07:30 – zahájenie školského roka pred budovou školy

– 8:00 – 08:50 – informácie v triedach

– 08:55 – koniec prvého vyučovacieho dňa

– 09:00 – DOBROVOĽNÁ Sv. omša v sprievode rodičov

– Školský klub ešte nebude v prevádzke (ŠKD)

 • 03.09.2021 (piatok)

– 07:30 – začiatok vyučovania

– 09:30 – koniec  vyučovania pre 1. ročník

– 09:30 – 11:10 – Školský klub pre prvákov

– 11:10 – koniec vyučovania pre 2., 3., a 4. ročník

– 11:10 – 16:00 - začiatok prevádzky školského klubu

 • 06.09.2021 (pondelok)08.09.2021 (streda)

– 09:30 – koniec  vyučovania pre 1. ročník

– 09:30 – 11:10 – Školský klub pre prvákov

– 11:10 – koniec vyučovania pre 2., 3., a 4. ročník

– 11:10 – 16:00 ŠKD

 • 09.09.2021 (štvrtok)10.09.2021 (piatok)

– 11:10 – koniec  vyučovania pre všetky ročníky

– 11:10 – 16:00 ŠKD

 • Od 13.09.2021 (pondelok)

– riadne vyučovanie podľa prideleného rozvrhu

 • 20.09.2020 (pondelok) na základe oznámenia o prerušení dodávky el. energie bude prevádzka prerušená
 1. Žiak v prvý deň príde do školy s akoukoľvek taškou, aby sa mu zverené tlačivá cestou domov nerozutekali.

MATERSKÁ ŠKOLA

 1. Vyučovanie v materskej škole začína vo štvrtok, 02. septembra od 06:30 hod.
 2. Žiaci materskej školy nemusia mať rúško.
 3. Vstup do školy bude umožnený len jednej sprevádzajúcej osobe žiaka materskej školy za dodržania všetkých bezpečnostných a najmä hygienických opatrení.
 4. Žiaci zo školy prinesú domov niekoľko tlačív, ktoré bude potrebné prečítať a podpísať.
 • Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti
 • Informovaný súhlas
 • Aktualizáciu údajov pre RIS (Rezortný informačný systém)
 • Aktualizáciu údajov pre EduPage
 • Potvrdenie o návšteve školy
 • List rodičom

Na každom tlačive bude viditeľne a zrozumiteľne uvedené, ako s nim bude nutné naložiť. Niektoré bude treba prečítať, podpísať a vrátiť do školy, niektoré ostanú doma pre vašu potrebu.

 1. Vyučovanie v materskej škole bude prebiehať podľa pokynov pani učiteliek MŠ.

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

Riadna prevádzka školského klubu detí začne 03.09.2021 (piatok), denne od konca poslednej vyučovacej hodiny do 16:00.

Prípadné ďalšie otázky a nejasnosti rád zodpoviem osobne, prípadne mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ministerstvo školstva SR vydalo k začiatku školského roka v súvislosti so školským semafórom niekoľko dokumentov. Môžete si ich stiahnuť a prečítať. Nie je potrebné ich tlačiť. Všetky potrebné tlačivá si prinesie vaše dieťa v prvý deň školského vyučovania domov v tlačenej podobe aj s presnými inštrukciami ako s daným tlačivom naklať.

Odovzdávací protokol

Distribúcia testov

Vyhlásenie návštevníka

Vyhlásenie o bezpríznakovosti

Sprievodca pre samotestovanie

Usmernenie k preberaniu testov

Návod