Začiatok školského roka sa priblížil na dosah a vy istotne netrpezlivo čakáte na informácie, ako sa nový školský rok začne. Postupne budeme na našom webovom sídle uverejňovať informácie, ktoré pomôžu vám, vašim deťom a aj nám odštartovať desaťmesačnú cestu za novými vedomosťami a skúsenosťami. 

Prvotné informácie budú z webového sídla Ministerstva školstva SR.

Opatrenia, odporúčania, povinnosti školy, zriaďovateľa, žiakov, rodičov a mnoho ďalších informácií sa dozviete v nasledovnom dokumente

 MANUÁL ZAČIATKU ŠKOLSKÉHO ROKA

Najčastejšie otázky v súvislosti so začiatkom školského roka nájdete v článku

OTÁZKY A ODPOVEDE

Takýto oznam bude umiestnený na vstupných dverách do školy

OZNAM SPREVÁDZAJÚCIM OSOBÁM

Zhrnutie najdôležitejších informácií je spracované aj v prehľadných tabuľkách

SEMAFOR COVID 19

Vyhlásenie o zdravotnom stave a zdravotný dotazník nie je potrebné priniesť prvý deň vyučovania. Vaše dieťa ho dostane 2. septembra 2020 od triednej učiteľky. Doma ho vyplníte, podpíšete a 3. septembra 2020 ho vaše dieťa odovzdá triednej učiteľke.

VYHLÁSENIE O ZDRAVOTNOM STAVE DIEŤAŤA

ZDRAVOTNÝ DOTAZNÍK DIEŤAŤA

 

Ďalšie informácie budú postupne zverejňované na webovom sídle našej školy do nedele, 30.08.2020.