Vážení rodičia! PRI VYPĹŇANÍ ELEKTRONICKEJ PRIHLÁŠKY DO MATERSKEJ ŠKOLY MUSÍ BYŤ VYPLNENÉ KAŽDÉ POLÍČKO. NAPRÍKLAD, AK DIEŤA NEMÁ ŽIADNE VÁŽNE OCHORENIE, ŤUKNITE NA POMLČKU. AK NECHCETE NIČ NAPÍSAŤ DO POZNÁMKY, ŤUKNITE POMLČKU. AK NEMÁTE MAIL, ŤUKNITE POMLČKU.....

Na základe súčasnej situácie som sa rozhodol, že prihlásenie dieťaťa do materskej školy bude možné uskutočniť viacerými spôsobmi. Každý rodič si vyberie jediný spôsob, ktorý mu najviac vyhovuje. Každý spôsob je rovnocenný, pri každom spôsobe je dodržaná ochrana osobných údajov.

  • VYPLNENIE PRIHLÁŠKY ONLINE

Po kliknutí na odkaz PRIHLÁŠKA sa otvorí formulár pre vyplnenie online prihlášky.

  • online prihlášku je potrebné starostlivo a pravdivo vyplniť, nezabudnúť na kontaktné údaje rodičov – mobil, email,
  • vedenie školy takéto prihlášky zaeviduje a poskytne spätnú väzbu rodičom o predbežnom prijatí dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky,
  • do dvoch týždňoch od ukončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania budú zákonní zástupcovia vyzvaní na zdokladovanie poskytnutých údajov (osobne predložením rodného listu dieťaťa, občianskeho preukazu a iné v závislosti od situácie).
  • PRIHLÁŠKA POŠTOU

Kliknutím na odkaz PRÍLOHA sa do vášho počítača stiahne formulár prihlášky do materskej školy. Tento vyplníte čitateľne perom a odošlete na korešpondenčnú adresu školy ZŠ s MŠ Hvozdnica 66, 01356 HVOZDNICA, prípadne ho v zalepenej obálke doručíte do poštovej schránky umiestnenej na budove školy pri vchodových dverách.

  • PRIHLÁŠKA OSOBNE

Pokiaľ nemáte možnosť vyplniť prihlášku online, ani si ju vytlačiť, môžete prísť do školy osobne, bez dieťaťa. V dňoch 05.05.2020 (utorok) a 06.05.2020 (streda) v čase od 09,00 do 11,00 hod na dolnej chodbe budovy školy s dôrazom na dodržanie hygienicko-epidemiologických opatrení budú pripravené prázdne tlačivá, do ktorých môžete vpísať vlastným perom potrebné údaje.

Informácie o priebehu a forme prihlasovania detí do materskej školy budú zverejnené na stránke školy, v miestnom rozhlase, na vstupných dverách základnej školy.

Pokiaľ vám nevyhovuje ani jeden spôsob, kontaktujte riaditeľa na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. kedykoľvek, alebo na 0911 579 012 v pracovných dňoch v čase od 08,00 do 15,00 hod.