Milí rodičia!

V súčasnej dobe nikto nevie, kedy sa vrátime do bežného režimu v škole. S veľkou pravdepodobnosťou to nebudú iba dva avizované týždne, počas ktorých sa budú deti vzdelávať doma. Na našej školskej webovej stránke sa snažíme prinášať pravidelne informácie, ktoré sa týkajú fungovaniu nášho zariadenia. Zatiaľ platí posledné usmernenie ministerky školstva z 12.03.2020, ktoré predpokladalo návrat do školy 30.03.2020. V súvislosti so zmenou tohto termínu nám neboli poskytnuté žiadne oficiálne informácie. Pokiaľ sa tak stane, budete o tom včas informovaní prostredníctvom našej stránky prípadne inou formou.

Riaditeľ školy