Vážení rodičia!

Všetko o koronavíruse už bolo napísané. Stačí kliknúť na správny link a informácie sa k vám dostanú veľmi rýchlo v závislosti na rýchlosti vášho pripojenia na internet. Uvádzam niekoľko užitočných prepojení, ktoré poskytujú dostatok informácií, ktoré je v súčasnej situácii dobré vedieť, aby sme mohli na situáciu primerane, včas a bez vyvolávania paniky reagovať.

INFORMÁCIA MINISTERSTVA VNÚTRA SR

INFORMÁCIA MINISTERSTVA ŠKOLSTVA

INFORMÁCIA OBCE HVOZDNICA

INFORMÁCIA REGIONÁLNEHO ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA

 

Na základe opatrení OBCE HVOZDNICA V SÚVISLOSTI SO ŠÍRENÍM PRENOSNÉHO OCHORENIA COVID – 19 NA ÚZEMÍ OBCE HVOZDNICA riaditeľ Základnej školy s materskou školou Hvozdnica 66 zabezpečí:

- Informovanie rodičov o možnosti uzatvorenia prevádzky základnej školy, materskej školy a školského klubu v prípade výskytu podozrenia na uvedené infekčné ochorenie,

            O uzavretí základnej školy, školského klubu detí a materskej školy budú rodičia včas informovaní na základe vývoja situácie, odporúčaní príslušných inštitúcií (RÚVZ, vláda SR) a nariadení zriaďovateľa (Obec Hvozdnica)

- Zabezpečiť hygienické dezinfekčné prostriedky na neustále čistenie - umývanie rúk, ako aj priestorov miestnosti a kľučiek na dverách budov,

             Hygienické a dezinfekčné prostriedky sú zabezpečené v dostatočnom množstve, aby sme naše zariadenie mohli udržiavať v primeranej čistote. Bola zvýšená frekvencia umývania kľučiek, vypínačov, vodovodných kohútikov, zábradlia, školských lavíc a podláh. Vedenie detí k hygienickým návykom je každodennou súčasťou výchovy každého jedného nášho žiaka a žiačky, nielen posledných dní.

- Zabezpečiť organizáciu vyučovacieho procesu tak, aby žiaci mali dostatočný čas v obmedzenom počte navštíviť školskú jedáleň za účelom odobratia stravy,

            Vydávanie stravy sa neustále riadi prísnymi hygienickými pravidlami.

- Obmedziť návštevy školy a materskej školy osobami, ktoré ponúkajú podnikateľské aktivity za účelom predaja svojich produktov, ako aj osôb, ktoré nie sú občanmi obce, alebo nie je známa ich cestovateľská anamnéza,

            Niekoľko rokov platí zákaz vstupu cudzích osôb do objektu školy. Prípadné návštevy musia byť vopred ohlásené, v žiadnom prípade neprichádzajú do styku s deťmi. V súčasnom období bolo zrušených niekoľko plánovaných kultúrnych podujatí v škole aj mimo nej.

- Komunikovať s vedením školy poštovou formou – zasielanie pošty na adresu, Základná škola s materskou školou Hvozdnica 66, tel.: 041/557 9004, alebo emailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.  

            Na komunikáciu so školou môžete využiť:

  • Korešpondenčnú adresu: ZŠ s MŠ Hvozdnica 66, 01355 ŠTIAVNIK
  • Poštovú schránku umiestnenú pri vchodových dverách
  • mailovú komunikáciu na adresách: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
  • telefón ZŠ: 041 557 90 12, 0911 579 012, telefón MŠ 041 557 90 04, 0911 579 004

- Informovať zriaďovateľa Obec Hvozdnica o každom podozrení na infikovanie uvedeným infekčným ochorením.

            Všetci zamestnanci sú pravidelne informovaní o vývoji situácie, boli poučení o svojich povinnostiach v súvislosti s opatreniami súvisiacimi so šírením koronavírusu.

- Zabezpečiť informovanosť rodičov a občanov na svojej web stránke zshvozdnica.sk o prijatých opatreniach obce Hvozdnica, Základnej školy s materskou školou Hvozdnica 66, ako aj Úradu verejného zdravotníctva SR.

           

            Chcem Vás aj v mene všetkých zamestnankýň našej školy  ubezpečiť, že situáciu pozorne sledujeme, informácie vyhodnocujeme a prijímame adekvátne opatrenia. V primeranej forme komunikujeme so žiakmi, aby sme im prijateľnou a pre nich pochopiteľnou formou vysvetľovali vzniknutú situáciu. Snažíme sa všetky opatrenia v škole vykonávať tak, aby sme medzi žiakmi nevyvolávali zbytočný stres a paniku. Dôsledne analyzujeme každú správu, aby sme nespôsobili poplašné šírenie nepravdivých informácií.

            Verím, že spoločné úsilie vo forme prijatých opatrení sťaží, spomalí a napokon zastaví šírenie nákazy a my sa budeme opäť môcť venovať našim každodenným povinnostiam a radostiam, prehodnotíme svoje rebríčky hodnôt a stanú sa z nás lepší a kvalitnejší ľudia.

S úctou a pokorou

Mgr. Anton Gabriel, riaditeľ školy