,,UČITEĽ BEZ ŽIAKOV JE AKO KVET BEZ VODY ALEBO ZEM BEZ SLNKA."

Všetci sme sa na celom svete ocitli v neľahkej životnej situácii a aj v našej triede sme si museli zvyknúť na netradičnú domácu prípravu. Deti pracujú s portálom www. bezkriedy.sk. Na tomto portáli si nájdu úlohy, ktoré si robia doma. Cez Messenger sa spájame online. Deti sú rozdelené do dvoch skupín. Prostredníctvom online vyučovania si píšeme, čítame, učíme sa angličtinu, vlastivedu, zasmejeme sa... Niekedy mi je od šťastia do plaču, že deti sú také fantastické, že sa snažia a pekne si plnia svoje povinnosti. Veľká vďaka patrí aj rodičom, starým rodičom a tetám, že sú ústretoví a zodpovední pri dištančnom vzdelávaní ich detí.

Spolu to zvládame super!!!                                                                            

32

 15

Vážení rodičia!

Zdôvodnenie nových prihlasovacích údajov

ako aj postup nájdete v priloženom dokumente

BEZ_KRIEDY_PRIHLASENIE_2.

 

 

Nový informačný portál UCIMENADIALKU funguje

NOVÉ INFORMÁCIE

Milí rodičia!

Milí rodičia a deti!

V časti Domáce úlohy ste istotne objavili odkazy na jednotlivé triedy. Dnes pribudol odkaz Učíme sa doma. Je to niekoľko zaujímavých odkazov na internetové stránky, ktoré ponúkajú materiál využiteľný na domáce vzdelávanie. Keď sme už doma a veľa času strávime pri počítači, nech to nie je iba nezmyselná klikanie.

USMERNENIE MINISTERKY ŠKOLSTVA