Vážení rodičia! PRI VYPĹŇANÍ ELEKTRONICKEJ PRIHLÁŠKY MUSÍ BYŤ VYPLNENÉ KAŽDÉ POLÍČKO. NAPRÍKLAD, AK DIEŤA NEMÁ ŽIADNE VÁŽNE OCHORENIE, ŤUKNITE NA POMLČKU. AK NECHCETE NIČ NAPÍSAŤ DO POZNÁMKY, ŤUKNITE POMLČKU. AK NEMÁTE MAIL, ŤUKNITE POMLČKU.....

Nový informačný portál UCIMENADIALKU funguje

NOVÉ INFORMÁCIE

Milí rodičia!

Milí rodičia a deti!

V časti Domáce úlohy ste istotne objavili odkazy na jednotlivé triedy. Dnes pribudol odkaz Učíme sa doma. Je to niekoľko zaujímavých odkazov na internetové stránky, ktoré ponúkajú materiál využiteľný na domáce vzdelávanie. Keď sme už doma a veľa času strávime pri počítači, nech to nie je iba nezmyselná klikanie.

USMERNENIE MINISTERKY ŠKOLSTVA