ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA ZŠ: dištančné vzdelávanie podľa pokynov triednych učiteliek.

 

ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA MŠ: Podľa pokynov ministerstva školstva budú od 18.01.2021 do 22.01.2021 materské školy otvorené len pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu.“

 

NÁVRAT DO ŠKÔLKY od 11.01.2021

aktualizácia 07.01.2021 14:00

Milí rodičia a žiaci!

Uplynul posledný sviatočný deň vianočných sviatkov. Traja králi odovzdali svoje dary v betleheme a vrátili sa späť domov. My všetci sme si užili dni voľna a vraciame sa k bežným každodenným pracovným povinnostiam. Oproti minulým rokom to je však návrat trochu rozpačitý, nezvyčajný, plný otázok. Niektoré odpovede už poznáme, na niektoré ešte iba čakáme.

Viac svetla do ďalších školských dní sa pokúsil vniesť minister školstva v článku Máme plán na návrat detí do škôl. No ani tam nie je všetko úplne a detailne ozrejmené, takže je potrebné niektoré veci dovysvetliť.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Od 11.1.2021 do 15.1.2021 sa žiaci našej školy budú učiť dištančne, teda presne tak, ako sa učili posledný týždeň pred zimnými prázdninami. Triedne učiteľky vás budú kontaktovať obvyklým spôsobom. Verím, že to bude naozaj iba týždeň a od 18.1.2021 sa stretneme opäť zoči voči v našej škole, v našich triedach.

MATERSKÁ ŠKOLA

V článku sa píše: „Od 11. januára budú všetky školy pokračovať dištančným spôsobom výučby. Otvorené budú len materské školy pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu.“

Nie som ten, kto by toto vedel a mal posúdiť, nakoľko neviem, kde sú rodičia zamestnaní, pretože to nie je povinný údaj, ktorý by mal rodič škole poskytnúť. Toto by mal posúdiť každý jeden rodič, ktorý chce dať dieťa od 11. januára 2021 do škôlky. Ak viete, že pracujete v kritickej infraštruktúre, prípadne budete naďalej chodiť do práce a nemáte inú možnosť, môže byť vaše dieťa umiestnené v materskej škole. To však platí iba v tom prípade, ak zriaďovateľ, v našom prípade obec Hvozdnica, bude súhlasiť s obnovením prevádzky od 11.1.2021. O stanovisko požiadam zriaďovateľa dnes, 07.1.2021 a budem vás informovať prostredníctvom SMS, ako aj na stránke školy.

Ďakujem za pochopenie, porozumenia a trpezlivosť. Ani my nemáme vždy všetky informácie včas a v takej forme, aby sme vám ich mohli okamžite sprostredkovať, no robíme všetko pre to, aby sme túto situáciu spoločne zvládli a pokúsili sa v tejto neľahkej dobe čo najviac uľahčiť a čo najmenej skomplikovať náš aj váš život.

Prajem si a zároveň aj vám, aby tento rok bol krajší, lepší, veselší, bohatší, láskavejší, no hlavne zdravší ako ten, ktorý sa pred týždňom skončil.

Riaditeľ

 

AKTUALIZOVANÉ 14.12.2020

Z dôvodu potvrdenia ochorenia COVID-19 u viacerých zamestnankýň školy bude prevádzka v Základnej škole aj v materskej škole na základe rozhodnutia RÚVZ v Žiline prerušená do 18.12.2020 vrátane.

RUVZ_ROZHODNUTIE_ZS_11_12_2020

Na základe rozhodnutia RÚVZ v Žiline bola od 08.12.2020 do 14.12.2020 vrátane prerušená prevádzka Materskej školy pri ZŠ vo Hvozdnici. Prevádzka bude obnovená 15.12.2020.

RUZHODNUTIE MŠ

Na základe rozhodnutia RÚVZ v Žiline bola od 08.12.2020 do 14.12.2020 vrátane prerušená prevádzka druhéhgo ročníka Základnej školy vo Hvozdnici. Prevádzka bude obnovená 15.12.2020.

ROZHODNUTIE ZS

 

NÁVODY BEZKRIEDY

Milí rodičia, milé deti!

Dva mesiace prázdnin sú nenávratne preč a nás čaká nový školský rok 2020/2021. No nebude iba nový, bude aj iný, ako boli tie predošlé. Najmä kvôli vírusu COVID-19. Po skúsenostiach z predchádzajúcich mesiacov nikto nevie predpokladať, ako sa bude situácia vyvíjať, no každý z nás môže prispieť k tomu, aby sme to spoločne zvládli. Zodpovednosť pri dodržiavaní nariadení a predpisov nám dáva šancu a nádej na návrat ku všetkému, čo nám vírus zobral.

Niektoré opatrenia v súvislosti so šírením vírusu sú iba odporúčané. Je teda na každom z nás, aby sme sa slobodne a zodpovedne rozhodli, či ich budeme akceptovať, alebo nie. Čo platilo včera, dnes už neplatí a aj zajtrajšok bude iní, ako je dnešný deň. Budem sa teda aj ja snažiť informovať vás o nových usmerneniach, odporúčaniach, o situácii v našej škole.

Informácie ohľadne začiatku školského roka sa na nás rinú z každej strany. Z rádia, telky, internetu či časopisov, od brata, sestry, rodičov a kamarátov, z ministerstva školstva. Je ich mnoho a obsiahnuť ich všetky je nesmierne ťažké, preto sa pokúsim oboznamovať vás s nimi postupne a hlavne zrozumiteľne.

 

MATERSKÁ ŠKOLA

Začiatok prevádzky materskej školy je 2. septembra 2020 o 06,30 hod. Príchod detí do škôlky musíte stihnúť do 07,45 hod.  Po tomto čase bude škola uzamknutá. Kto bude dnu, ešte ho pustíme von, no dnu už neprekĺzne ani myš.

Čo škôlkar potrebuje prvý deň v škôlke?

 • papučky
 • pyžamo (ak bude spávať)
 • dve rúška zabalené v hygienickom obale (mikroténový alebo igelitový sáčok)
 • nový škôlkar musí mať potvrdenie od lekára, že môže chodiť do škôlky. Potvrdenie vydáva lekár na vlastnom tlačive
 • dobrú náladu

Aké materiály dostane rodič v škôlke od pani učiteľky?

 • vyhlásenie o bezinfekčnosti a zdravotný dotazník pred nástupom dieťaťa do škôlky (vyplnený uloží na označené miesto na dolnej chodbe hneď ráno, 02.09.2020)
 • aktualizačný list (údaje, ktorými disponuje škola je potrebné skontrolovať, opraviť, aktualizovať a najneskôr do piatku 04.09.2020 priniesť do školy a uložiť na označené miesto na dolnej chodbe)
 • materiály k voľbe členov rady školy (vyplnené a podpísané najneskôr do piatku 04.09.2020 priniesť do školy a uložiť na označené miesto na dolnej chodbe)
 • manuál (postup) registrácie a prihlásenia dieťaťa na portál BezKriedy, ktorý bude využívaný na komunikáciu medzi rodičmi a školou

Ako vojde škôlkar s rodičom (sprievodcom) do školy?

 • pred vstupom si vydezinfikujú ruky
 • dieťa vstupuje bez rúška
 • rodič vstupuje s rúškom

Stravovanie detí v materskej škole v prvý deň je zabezpečené podľa informácií v prihláškach do MŠ. Je potrebné to spresniť s pani školníčkou Vršanskou. Viac informácií sa dozviete z už zverejnených materiálov na webovom sídle školy, prípadne od pani učiteliek v materskej škole.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

 • Zahájenie školského roka bude pred budovou Základnej školy s materskou školou Hvozdnica.
 • Začneme o 07,35. Žiaci 2., 3., a 4. ročníka sa sústredia okolo svojich triednych pani učiteliek.
 • Prváci spolu s rodičmi sa sústredia v blízkosti pani učiteľky Golierovej.
 • Najskôr si zaspievame, niečo si povieme, vydezinfikujeme si ruky a následne sa rozídeme do tried.
 • Žiaci 2., 3. a 4. ročníka pôjdu do tried postupne na pokyn triednych učiteliek bez sprievodu rodičov.
 • Žiaka 1. ročníka môže do budovy sprevádzať jeden rodič, prípadne iný člen rodiny, odvážni prváci môžu ísť aj sami.

Čo si musí a nemusí priniesť žiak do školy 2. septembra 2020?

 • dve rúška, zabalené v hygienickom balení musí mať každý žiak. O ich nosení budú žiaci poučení triednymi učiteľkami
 • prvý deň sa v škole nebudeme prezúvať, takže prezúvky nie sú potrebné. Ak si ich dieťa donesie, môže si ich nechať na obvyklom mieste

Čo dieťa prinesie 02. septembra 2020 zo školy rodičom?

 • vyhlásenie o bezinfekčnosti a zdravotný dotazník pred nástupom dieťaťa do školy (vyplnený uloží na označené miesto na dolnej chodbe v stredu ráno, 03.09.2020)
 • aktualizačný list (údaje, ktorými disponuje škola je potrebné skontrolovať, opraviť, aktualizovať a najneskôr do piatku 04.09.2020 priniesť do školy a uložiť na označené miesto na dolnej chodbe)
 • materiály k voľbe členov rady školy (vyplnené a podpísané najneskôr do piatku 04.09.2020 priniesť do školy a uložiť na označené miesto na dolnej chodbe)
 • predbežná prihláška na stravu, pokiaľ bude chodiť na obedy. V prihláške bude potrebné uviesť aj presný deň, odkedy bude dieťa chodiť na obedy. Ak sa bude dieťa stravovať už od 03. septembra 2020, musí to nahlásiť prvý deň triednej učiteľke. Vyplnenú a podpísanú prihlášku prinesie v stredu, 03.09.2020 a ráno ju uloží na označené miesto na dolnej chodbe.
 • prihláška do Školského klubu detí pri ZŠ s MŠ Hvozdnica, pokiaľ bude dieťa školský klub navštevovať. Vyplnenú a podpísanú prihlášku prinesie v stredu, 03.09.2020 a ráno ju uloží na označené miesto na dolnej chodbe.
 • manuál (postup) registrácie a prihlásenia dieťaťa na portál BezKriedy, ktorý bude využívaný na komunikáciu medzi rodičmi a školou.

!!! Vstup do školy: 02.09.2020 rúško pre deti nie je povinné, ostatné dni podľa pokynov triednej učiteľky.

!!! Rodičia prvákov vstupujú do školy s rúškom.

 

ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA od 02.09.2020

MATERSKÁ ŠKOLA: nástup do škôlky od 06,30 hod. do 07,45 hod. Koniec prevádzky 15,30 hod.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA: príchod do školy od 07,00 hod. do 07,25 hod.

 • 09.2020 – streda 07,35 – zahájenie školského roka, prevzatie dokumentov od triednych učiteliek, pokyny pre ďalší školský deň, informácia o stravovaní, ŠKD, poučenie o bezpečnom a zodpovednom správaní počas školského roka, predpokladané ukončenie vyučovania 09,00 hod.
 • 09.2020 – štvrtok – príchod do školy od 07,00 hod. do 07,25 hod.

                prváci  – 07,35 – 09,30 podľa pokynov triednej učiteľky

                druháci, tretiaci, štvrtáci – 07,35 – 11,10 podľa rozvrhu hodín

 • 09.2020 – piatok – príchod do školy od 07,00 hod. do 07,25 hod.

                prváci  – 07,35 – 09,30 podľa pokynov triednej učiteľky

               druháci, tretiaci, štvrtáci – 07,35 – 11,10 podľa rozvrhu hodín

 • od 07.09.2020 – pondelok – príchod do školy od 07,00 hod. do 07,25 hod.

               prváci, druháci, tretiaci, štvrtáci – podľa rozvrhu hodín

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ:

02.09.2020 – streda – školský klub nebude v prevádzke

03.09.2020 – štvrtok – od 09,30hod. do 15,30 hod.

04.09.2020 – piatok – od 09,30 hod. do 15,30 hod.

od 07.09.2020 – pondelok – denne od 11,10 do 15,30 hod.

Poplatky za ŠKD sú 5,00 eur na jedno dieťa na mesiac. Preplatky z minulého roka budú deťom vrátené, prípadne zaúčtované ako úhrada v tomto školskom roku.

Ďalšie potrebné informácie sa dozviete prostredníctvom webovej stránky školy www.zshvozdnica.sk, priamo od triednych učiteliek, prostredníctvom portálu BezKriedy. Prípadné otázky môžete posielať mailom nonstop na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. , SMS nonstop na 0911 579 012, telefonicky v pracovné dni od 07,00 hod. do 16,00 hod. na 0911 579 012.

riaditeľ školy