V prílohe je uverejnený zoznam faktúr ZŠ s MŠ Hvozdnica.

FAKTÚRY

FAKTURY/FA2020_01_03_2020

FAKTURY/FA2020_04_06_2020

FAKTURY/FA2020_07_09_2020

FAKTURY/FA2020_10_12_2020

FAKTURY/FA2021_01_03_2021